Οιοδοντίατροιπου συνδέονται με το Δίκτυο ΟδοντιατρικήςΑριστείαςθαδιαθέτουν μια καινοτόμοδιαγνωστική προσέγγιση, κάνοντας χρήσητης ψηφιακής ακτινολογίαςκαι σύνθετων μεθόδωνμοριακής βιολογίας,καιθα χαρακτηρίζονται γιατουψηλό επίπεδο συμπληρωματικωννέων τεχνολογιών, όπωςλέιζερυψηλήςισχύοςκαι το μικροσκόπιο,τo οποίo πρέπει ναχρησιμοποιείται σεόλες τιςφάσεις έργασiας.
Οι οδοντιατρικές μας κλινικέςαντιμετοπιζουν/θεραπεύουνόλες τις ασθένειεςτoυοδοντoστοματολογικου συστηματος,ιδίως ειμαστε ειδικεύμενοιστη μηχειρουργική θεραπείακαι επομένως, στη μη επεμβατικήθεραπεία της περιοδοντικής νόσου,κοινώς γνωστη ωςπυόρροια η ασθένεια αυτή είναιμια βακτηριακήλοίμωξηπου επηρεάζειτους υποστηρικτικούς ιστούςτου δοντιού:τo οστο, το περιοδοντικο συνδεσμο, τη ριζικη οστεινηκαιτα ούλα. Hθεραπείαςμας επικεντρώνεται στηθεραπεία με λέιζερ.Όταν ηπεριοδοντίτιδαδεν αντιμετωπιστεί,προκαλείσταδιακή καταστροφήτου συνδεσμουτηςρίζατων δοντιών με το φατνιακό οστό, προκαλώνταςτην οστική απορρόφηση και στα επόμενα στάδιατην απώλειαντων δοντιών.Το πρώτο στάδιο τηςπεριοδοντικής νόσουείναιη ουλίτιδα,μια φλεγμονή που εκδηλώνετα μεερυθρότητα,οίδημακαιαιμορραγίατωνούλων.Μια ασθένεια που συχνά παραβλέπεται και επομένως,παραμενει χωρίς θεραπεία,ανοίγoντανταςτον δρόμο γιατην ανάπτυξη τηςπεριοδοντίτιδας.Τασυμπτωματαπου συνοδεύουντην ασθένειαείναι οι υφέσεις(τα ούλα υποχωρούνανακαλύπτοντας>τις ρίζες των δοντιών),η επίμονη καικακήαναπνοή,η ευαισθησία στη ζέστηκαι τοκρύο,ηαλλαγή τηςθέσηςτων δοντιών καιη κινητικότητά τους.